Du er her: 

Kirkegården

Personale der er tilknyttet kirkegården.

Graver og kirketjener

Tove Laursen

Træffes på telefonnummer 23803494


 

Omlægning af kirkegården

Der har i en årrække kørt en debat omkring tomme gravsteder på kirkegårdene i hele landet.

Haderslev Domprovsti har opfordret de enkelte sogne til at tage fat på problematikken og få lavet en fremtidssikret kirkegårdsplan med hensyntagen til nutidens valg af begravelsesformer.

 

Også ved Jegerup Kirke har tendensen været, at de store familiegravsteder nedlægges eller fravælges. Samtidig er urnenedsættelse frem for en traditionel kistebegravelse blevet den mest valgte begravelsesform.

 

Ved Jegerup Kirkegård vil der i 2017 blive udarbejdet en fremadrettet kirkegårdsplan. Dette vil omfatte, at der bliver nedlagt en del gamle/tomme gravsteder på den gamle kirkegård. I stedet vil der blive anlagt nogle mindre gravpladser og områder med små gravpladser til urnenedsættelser.

 

Samtidig skal vi bekendtgøre, at der pr. 1. januar 2017 ikke længere kan vælges gravpladser til kistebegravelse udenfor det gamle kirkedige ved Jegerup Kirke.

Der kan fortsat vælges urnenedsættelse i ”De Ukendtes” og ved urnegravpladsen i runddelen omkring flagpladsen.

Det vil stadig være muligt for nærmeste pårørende at blive begravet eller urnenedsat på eksisterende gravpladser udenfor kirkediget.

 

Fra menighedsrådets side glæder vi os til at præsentere den nye kirkegårdsplan i løbet af 2017.

 

Ved tvivlsspørgsmål er man velkommen til at henvende sig til graver, Tove Lauersen, eller kirkeværge, Ejner Jensen.