Børnekoret

Børnekoret er Jegerup Kirkes kor for børn i skolealderen.

Børnekoret synger et bredt udvalg af sange og salmer på dansk, og pga. deres unge alder laver de gerne fagter til sangene.

Koret deltager i kirkens børnegudstjenester i løbet af året og giver sammen med Folkekoret koncert i kirken 2. søndag i advent kl. 14.00.

Koret øver på Lagoniskolen og ledes af organist, Julia Tabakova, som også kan kontaktes for yderligere information på 28928992.


Mini-konfirmander

Hver gang et barn bliver døbt, bliver der sagt til forældrene, at de skal oplære det i den kristne børnelærdom. Som en hjælp til dette indbyder tresognspastoratets præster alle, som går i 3. klasse, til at deltage i kristendomsundervisning og blive det, der kaldes ”mini-konfirmand”.

Mini-konfirmandundervisningen foregår i efterårsmånederne i Vojens Sognegård. Forløbet slutter med en festgudstjeneste, hvor børnene laver krybbespil og i sognegården viser de ting frem, som de har lavet til undervisningen.

I løbet af september sendes der indbydelser ud til børnene. Hvis man ikke har modtaget et sådan brev og ønsker at deltage, skal man rette henvendelse til kirkekontoret på 74541104.