AKTUELT


Familiegudstjeneste

Jegerup Sogns konfirmander holder lang konfirmanddag på søndag og slutter dagen af med en familiegudstjeneste, hvor alle er velkomne. Det er en kort gudstjeneste med prædiken på gulvet, og vores dygtige kirkekor deltager også. Kom og vær med - alle er velkomne!

Nyt kirkekor

Jegerup kirke har fået nyt kirkekor. Det deltog første gang til teltgudstjenesten under sommerfesten i maj, hvor det bragte stor glæde. Det er organist, Irene Larsen, der øver med koret i Jegerup Kirke.

Koret medvirker ved udvalgte gudstjenester og øver i ugen op til gudstjenesten.

Der betales som noget nyt løn til koret, sådan at hvert kormedlem får 20 kroner pr. øvegang og 40 kroner for en gudstjeneste, dvs. at kormedlemmerne tjener 80 kroner i alt. Forældrene udfylder en seddel med kontooplysninger, som organisten sender til kassereren. Lønnen går så ind på kormedlemmernes konto i ugen efter.

For nærmere oplysninger kontakt organist Irene Larsen på 22783416 eller på mail larsenogjakobsen@gmail.com

Alle er velkomne!! -  og man må gerne bare møde op og prøve!!

 

Pilgrimme/hærvejsvandrere

Der er ved at være efterår, og derfor ebber det nu lidt ud i vores hærvejsvandrerer og pilgrimmes besøg i kirken og byen. Der er dog stadig mulighed for at få sig en kop kaffe og småkage i våbenhuset i dagtimerne, når graveren er på arbejde, og man er stadig velkommen til at benytte kirkens lysglobe til at tænde et lys eller sætte et stempel i sin vandringsbog.

Gudstjenester

Arrangementer